120 mẫu nhà ống 3 tầng đẹp hút hồn không thể bỏ qua

  • Địa chỉ:
  • Hạng mục:
  • Diện tích:
  • Phòng khách:
  • Phòng ngủ:
  • Phòng tắm:
120 mẫu nhà ống 3 tầng đẹp hút hồn không thể bỏ qua

Thiết kế nhà ống 3 tầng đang ngày càng trở lên phổ biến ở thành thị và nông thôn bởi thời gian thi công nhanh, lại tiết kiệm chi phí xây dựng. Bên cạnh đó, thiết kế nhà ống 3 tầng giúp tối ưu diện tích đất nhằm mang đến một không gian sống rộng rãi và tiện ích cho gia chủ. Những mẫu nhà phố 3 tầng thường phù hợp với những gia đình có từ 3 đến 6 thành viên. Và ngay bây giờ, xây dựng ADF mời bạn cùng chiêm ngưỡng 120 mẫu thiết kế nhà ống 3 tầng hiện đại và tân cổ điển tuyệt đẹp sau nhé!

Xem thêm:

 

Mẫu nhà ống 3 tầng hiện đại

 

Mẫu nhà ống 3 tầng 1 Mẫu nhà ống 3 tầng 2 Mẫu nhà ống 3 tầng 3 Mẫu nhà ống 3 tầng 4 Mẫu nhà ống 3 tầng 5 Mẫu nhà ống 3 tầng 6 Mẫu nhà ống 3 tầng 7 Mẫu nhà ống 3 tầng 8 Mẫu nhà ống 3 tầng 9 Mẫu nhà ống 3 tầng 10 Mẫu nhà ống 3 tầng 11

Mẫu nhà ống 3 tầng 12

Mẫu nhà ống 3 tầng 13

Mẫu nhà ống 3 tầng 14 Mẫu nhà ống 3 tầng 15 Mẫu nhà ống 3 tầng 17 Mẫu nhà ống 3 tầng 18 Mẫu nhà ống 3 tầng 19 Mẫu nhà ống 3 tầng 20 Mẫu nhà ống 3 tầng 21 Mẫu nhà ống 3 tầng 22 Mẫu nhà ống 3 tầng 23 Mẫu nhà ống 3 tầng 24 Mẫu nhà ống 3 tầng 25 Mẫu nhà ống 3 tầng 26 Mẫu nhà ống 3 tầng 27

Mẫu nhà ống 3 tầng 28

Mẫu nhà ống 3 tầng 29 Mẫu nhà ống 3 tầng 30 Mẫu nhà ống 3 tầng 31 Mẫu nhà ống 3 tầng 32 Mẫu nhà ống 3 tầng 33 Mẫu nhà ống 3 tầng 34 Mẫu nhà ống 3 tầng 35 Mẫu nhà ống 3 tầng 36 Mẫu nhà ống 3 tầng 37 Mẫu nhà ống 3 tầng 38 Mẫu nhà ống 3 tầng 39 Mẫu nhà ống 3 tầng 40 Mẫu nhà ống 3 tầng 41 Mẫu nhà ống 3 tầng 42 Mẫu nhà ống 3 tầng 43 Mẫu nhà ống 3 tầng 44 Mẫu nhà ống 3 tầng 45 Mẫu nhà ống 3 tầng 46 Mẫu nhà ống 3 tầng 47 Mẫu nhà ống 3 tầng 48 Mẫu nhà ống 3 tầng 49 Mẫu nhà ống 3 tầng 50 Mẫu nhà ống 3 tầng 51 Mẫu nhà ống 3 tầng 52 Mẫu nhà ống 3 tầng 53 Mẫu nhà ống 3 tầng 54 Mẫu nhà ống 3 tầng 55 Mẫu nhà ống 3 tầng 56 Mẫu nhà ống 3 tầng 57 Mẫu nhà ống 3 tầng 58 Mẫu nhà ống 3 tầng 59 Mẫu nhà ống 3 tầng 60 Mẫu nhà ống 3 tầng 61 Mẫu nhà ống 3 tầng 62 Mẫu nhà ống 3 tầng 63 Mẫu nhà ống 3 tầng 64 Mẫu nhà ống 3 tầng 66

Mẫu nhà ống 3 tầng tân cổ điển

 

Mẫu nhà ống 3 tầng 67 Mẫu nhà ống 3 tầng 68 Mẫu nhà ống 3 tầng 69 Mẫu nhà ống 3 tầng 70 Mẫu nhà ống 3 tầng 71 Mẫu nhà ống 3 tầng 72 Mẫu nhà ống 3 tầng 73 Mẫu nhà ống 3 tầng 74 Mẫu nhà ống 3 tầng 75 Mẫu nhà ống 3 tầng 76 Mẫu nhà ống 3 tầng 77 Mẫu nhà ống 3 tầng 78 Mẫu nhà ống 3 tầng 79 Mẫu nhà ống 3 tầng 80 Mẫu nhà ống 3 tầng 81 Mẫu nhà ống 3 tầng 82 Mẫu nhà ống 3 tầng 83 Mẫu nhà ống 3 tầng 84 Mẫu nhà ống 3 tầng 85 Mẫu nhà ống 3 tầng 86 Mẫu nhà ống 3 tầng 87 Mẫu nhà ống 3 tầng 88 Mẫu nhà ống 3 tầng 89 Mẫu nhà ống 3 tầng 90 Mẫu nhà ống 3 tầng 90 Mẫu nhà ống 3 tầng 91 Mẫu nhà ống 3 tầng 92 Mẫu nhà ống 3 tầng 93 Mẫu nhà ống 3 tầng 94 Mẫu nhà ống 3 tầng 95 Mẫu nhà ống 3 tầng 96 Mẫu nhà ống 3 tầng 97 Mẫu nhà ống 3 tầng 98 Mẫu nhà ống 3 tầng 100 Mẫu nhà ống 3 tầng 101 Mẫu nhà ống 3 tầng 102 Mẫu nhà ống 3 tầng 103 Mẫu nhà ống 3 tầng 104 Mẫu nhà ống 3 tầng 105 Mẫu nhà ống 3 tầng 106 Mẫu nhà ống 3 tầng 107 Mẫu nhà ống 3 tầng 108 Mẫu nhà ống 3 tầng 109 Mẫu nhà ống 3 tầng 110 Mẫu nhà ống 3 tầng 111 Mẫu nhà ống 3 tầng 112 Mẫu nhà ống 3 tầng 115 Mẫu nhà ống 3 tầng 1116 Mẫu nhà ống 3 tầng 117 Mẫu nhà ống 3 tầng 118 Mẫu nhà ống 3 tầng 119 Mẫu nhà ống 3 tầng 120 Mẫu nhà ống 3 tầng 121 Mẫu nhà ống 3 tầng 122 Mẫu nhà ống 3 tầng 123